Hop til hovedindholdet

Autismeforeningen, Kreds Fyn logo

Generalforsamling 2023


Dato og tid

Mandag d. 13. marts 2023 kl. 17:30 til 20:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 12. marts 2023 kl. 10:00

Sted

Tornbjerg Gymnasium, Skærmhatten 15, 5220 Odense SØ Tornbjerg Gymnasium
Skærmhatten 15
5220 Odense SØ

Generalforsamling 2023


Arrangementsbeskrivelse

Vi har inviteret vores nye Landsformand Brian Andersen, som vil tale om arbejdet i Landsforeningen og hovedbestyrelsen, målsætninger, tanker om fremtiden, og hvad han aktuelt arbejder med.

Vi sørger for kaffe/the og kage

Alle bilag er nu tilgængelig nedenfor

https://autismefyn.dk/om-foreningen/generalforsamling/indkaldelse-til-generalforsamling-2023

Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer

Der er IKKE indkommet forslag fra medlemmer, hvorfor punktet på dagsordenen udgår.

Vi får som tidligere nævnt, en ledig plads i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen, alt tyder på at vi er så privigeret at få kampvalg til bestyrelsen i år. Da flere har tilkendegivet, at de ønsker at stille op.

Det er stadig muligt at stille op til bestyrelsen, på dagen.
Som frivillig i kredsbestyrelsen består arbejdsopgaverne hovedsagligt af planlægning og afholdelse af arrangementet, såsom foredrag, netværksmøder mm. Derudover administrative opgaver, som vi fordeler imellem os ud fra ansvarsområder.
Vi afholder fysiske møder ca. 2 gange om året og afholder derudover ca. 3 årlige online-bestyrelsesmøder. Derudover forventes det, at man deltager i det årlige kredsseminar og evt. repræsentantskabsmøde. Vi kommunikerer og koordinerer en del via Teams mellem bestyrelsesmøderne.
Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og ulønnet arbejde, men udover at hjælpe en masse familier så tilbyder vi:

 • Deltagelse i SIKON-konferencen mindst hvert andet år
 • Årlig julefrokost
 • Årlig temadag
 • Gave ved mærkedage så som runde fødselsdage
 • Dækning af kørselsudgifter efter statens høje takst
 • Tøj med logo
 • Nødvendigt IT udstyr
 • Gratis deltagelse for dig + 1 person til alle Kredsens arrangementer


Lyder det som noget for dig og har du spørgsmål? Så kontakt gerne kredsformand Lilli Jørgensen på mail lillijoe@autismeforening.dk eller Tlf. 28342576

Bilag er offentliggjort på hjemmesiden

Dagsorden ordinær generalforsamling:

 • Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent, stemmetællere og referent
 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Formanden aflægger beretning
 • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
 • Kassereren aflægger beretning om budgettet
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen
 • Behandling af indkomne forslag (udgår)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kirstin Eliasen (modtager genvalg) Malene Skovhus (modtager genvalg) Nicolaj Rasmussen (modtager IKKE genvalg)
 • Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er på valg hvert år (Susanne Arnsted og Henrik Larsen, genopstiller)
 • Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet (Lilli Jørgensen, Malene Skovhus og Lise Christiansen stiller op) + op til 3 suppleanter, (Henrik Larsen stiller op)
 • Valg af kasserer (Dorte Christoffersen, genopstiller)
 • Valg af revisor (Susanne Green, genopstiller)

Program:

17.30-18.00 Spisning (sandwich)

18.00-18.45 Landsformand Brian Andersen om arbejdet i Landsforeningen og Hovedbestyrelsen + spisning

18.45-19.00 Pause

19.00-20.00 Generalforsamling

Vi gør opmærksom på at alle i husstanden kan tilmelde sig vores arrangementer til medlemspris og institutioner der er medlem, kan tilmelde medarbejdere til medlemspris. Det er dog kun personer med personligt medlemskab som kan stemme til generalforsamlingen.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Autismeforeningen, Kreds Fyn
Autismeforeningen, Kreds Fyn

Tlf: +45 00000000
Kredsfyn@autismeforening.dk

Kontaktinformation til arrangør

Autismeforeningen, Kreds Fyn
Autismeforeningen, Kreds Fyn

Tlf: +45 00000000
Kredsfyn@autismeforening.dk